Envites - Sedimentace
NAŠE SPECIALIZACE > Sedimentace

Prostá sedimentace

Čiření (kombinovaná sedimentace)
Nabízená zařízení ENVITES

Jedná se o separaci suspendovaných částic kapalinových suspenzí. Vlastní proces dělení probíhá na gravitačním principu – částice s měrnou hmotností větší než voda klesají ke dnu. Sedimentace je nejstarší metoda mechanického čištění vod, jejím cílem je co nejvyšší pročištění kapaliny.

Základní typy tohoto procesu, používané ve vodním a kalovém hospodářství čistíren a vodáren, jsou prostá a kombinovaná sedimentace.


Prostá sedimentace

K odloučení jemných nerozpuštěných částic od kapaliny dochází pouze působením gravitačních sil na jednotlivé částice.

Suspenze je přiváděna do nádrže, kterou prochází pomalým horizontálním průtokem. Částice těžší než kapalina klesají pomalu ke dnu, částice lehčí stoupají vzhůru. Z kalového prostoru (obvykle u dna, v případě lehčích částic na hladině) jsou pak nerozpustné látky odebírány k dalšímu zpracování, např. odvodnění na kalolisu.


Kombinovaná sedimentace (čiření)

K odloučení jemných nerozpuštěných částic od kapaliny dochází působením gravitačních sil na jednotlivé částice při současném použití některé z podpůrných metod.

Použití prosté sedimentace je pro mnoho suspenzí nevhodné, protože by bylo nutné konstruovat velmi rozsáhlé nádrže, popř. pracovat s velmi nízkým průtokem.

Jedním z řešení jak celý proces výrazně urychlit je úprava suspenze nadávkováním pomocných chemikálií (koagulantů, flokulantů). Narušením elektrického náboje na povrchu částic dochází k jejich shlukování do větších celků – vloček, které zrychlí proces sedimentace. Více informací o čiření naleznete zde.


Nabízená zařízení ENVITES

Firma ENVITES vyrábí a dodává pro oblast sedimentace tyto produkty:

Příprava a dávkování chemikálií:

 • Rozmíchávací nádrže na flokulant
 • Rozmíchávací nádrže na vápno
 • Zásobní nádrže na chemikálie

  Reaktory:
 • Homogenizační nádrže

  Sedimentační nádrže:
 • Lamelové usazováky
 • Lamelová dělička
 • Usazovací flokulační nádrže s lamelovou vestavbou
 • Čiřič CF (kompaktní kombinované zařízení)
 • Čiřič CVL (sestava koagulačního a flokulačního reaktoru a lamelového usazováku)

  Zahuštění kalu:
 • Zahušťováky kalů
 • Dosazovací nádrže

  Vyrábíme a dodáváme jednotlivé produkty i kompletní technologické celky.