Envites - Transport a jímání látek
NAŠE SPECIALIZACE > Transport a jímání látek

Součástí dodávek zařízení firmy ENVITES je doprava a jímání suspenzí a dalších látek, např. pomocných chemikálií, filtračního koláče a pod.

V praxi se jedná zejména o přečerpávání kapalin mezi jednotlivými zařízeními v rámci dané technologie a manipulaci s filtračním koláčem. Filtrační koláč, vypadávající z kalolisu, je obvykle jímán do kontejneru umístěném pod zařízením, popřípadě v jeho blízkosti. Ve druhém případě je koláč do kontejneru nejčastěji dopravován pomocí pásového popř. šnekového dopravníku.

Nabízená zařízení:

Čerpadla:

 • Membránová s pohonem vzduchovým nebo elektrickým
 • Vřetenová
 • Hadicová
 • Odstředivá

... a další typy podle složení a vlastností suspenze

Dopravníky kalového koláče:

 • Pásové
 • Šnekové

Kontejnery pro jímání filtračního koláče

 • Výklopný pro manipulaci pomocí vysokozdvižného vozíku (pro menší kalolisy)

  V souladu s požadavky zákazníka a s ohledem na velikost kalolisu dodáme jakýkoliv jiný vhodný typ kontejneru.

Podvozky pod kontejnery

Usnadňují manipulaci s kontejnery na odvoz odvodněného kalu. Možnost úpravy konstrukce pro různé typy kontejnerů. Podvozky pod kontejnery vyrábíme v provedení:

 • s ručním pohonem (pákou)
 • s elektropohonem

Potrubní systémy a armatury:

Potrubím je vedeno čerpané médium, pomocí uzavíracích a regulačních armatur je prováděno řízení celého systému. Materiálové provedení je stejně jako u čerpadel závislé na charakteru a vlastnostech suspenze. Nejčastěji se používá PP a ocel v případě potřeby pak nerezová ocel, PE, PVDF a další.