NOVINKY > KVALITNÍ NANÁŠENÍ BAREV

 Ve výrobě nádrží i kalolisů jsme přešli na technologii bezvzduchového stříkání povrchů. Touto technologií jsou barvy kvalitně nanášené i  při její velké viskozitě a přitom je zajištěná vysoká efektivita práce. Zákazníci kromě vysoké kvality ocení i lepší design povrchu.