NOVINKY > Protokol o kvalifikaci postupu svařování WPQR

Společnost ENVITES je držitelem Protokolů o kvalifikaci postupu svařování WPQR širokého rozsahu typů svárů a tlouštěk základních materiálů z běžných i nerezových ocelí.

Společnost ENVITES na základě těchto WPQR vyrábí a dodává komponenty pro realizaci snížení obsahu oxidů dusíku ve spalinách z kotlů při výrobě energie v rámci tepelné energetiky. Aktuálně probíhá dodávka prostřednictvím vyšších dodavatelů pro ČEZ, a.s. Elektrárnu Počerady.