Envites - Změna vlastníka a jednatele
NOVINKY > Změna vlastníka a jednatele
Vážené dámy, vážení pánové,

dne 15. prosince 2011 byla uzavřena transakce, jejímž předmětem byl prodej 100% podílu ve společnosti ENVITES mezi Ing. Alešem Rozkydálkem (jediným dosavadním podílníkem) a společností Nottolio, a.s. nyní přejmenované na ENVITES Group, a.s. (novým jediným podílníkem). Společnost Nottolio je společností určenou čistě k vlastnictví společnosti ENVITES a případně do budoucna i jiných společností z oboru v rámci dalších případných akvizic. Finálními vlastníky jsou tři fyzické osoby, občané ČR. Jedním ze spoluvlastníků je i Ing. František Šimáček jeden ze dvou nových jednatelů a ředitel společnosti.
Cílem akvizice je převzetí a následný rozvoj stávajících aktivit společnosti ENVITES, další zkvalitnění a rozvoj produktů a služeb organickým růstem i formou výše zmíněných akvizic. Věřím, že spolupráci se zákazníky i dodavateli tato transakce dodá nový impuls a povede k ještě větší spokojenosti zákazníků.

Pro obchodní partnery zůstává mimo osob jednatelů vše stejné jako v předchozím období, to znamená zejména kontaktní a zastupující osoby, telefonní, poštovní a mailové kontakty, internetové stránky, fakturační adresa, atp.

Děkuji za Vaše pochopení změn v naší společnosti a těším se na naši budoucí spolupráci.

S pozdravem

Ing. František Šimáček
jednatel a ředitel společnosti
ENVITES, spol. s r.o.

NOVINKY A INFORMACE
Recyklace prací vody na úpravně vodyDva lamelové usazováky pro 300 000 obyvatel V letošním roce jsme dodali naše dva lamelové usazováky (LB16) s vzestupným proudem na úpravnu vody do zahraničí, která je zdrojem pitné vody pro 300 000 obyvatel. LB16 – naše největší lamelové usazováky, jsme schopni dopravit téměř do všech koutů Evropy. Usazené částice jsou odvodněny pomocí kalolisů.   Úspora až 1 mil kubíků vody ročně Zařízení bude sloužit k čištění prací vody ze stávající pískové filtrace, kdy bude zbavena pevných nečistot. Odstraněné množství nerozpuštěných látek se sníží téměř 30krát. Vyčištěná voda o celkovém objemu až 1 milion kubíků ročně bude vrácena na začátek úpravárenského procesu a bude tedy znovu využita. Naše zařízení splňují podmínky pro kontakt s pitnou vodou. Pokud budeme počítat se spotřebou cca 90 – 100 l pitné vody na člověka za den, tak se jedná o množství pitné vody na jeden den pro celou Českou republiku.   Výhoda Díky lamelové vestavbě se půdorysová plocha zvýší až 14x. Lamelový usazovák LB-16 má půdorysovou plochu 15 m2 (délka 6,7m a šířka 3m zařízení) a specifická sedimentační plocha díky lamelové vestavbě je až 190 m2. Tím naše zařízení nahradí prostou sedimentační betonovou nádrž (bez lamelové vestavby) o rozměrech: délka 19 m a šířka 10 m.     Lamelové usazováky jsme schopni vyrábět v provedení: -        Uhlíková ocel -        Polypropylen -        Nerez ocel   Další možné využití: -        Čištění a úprava technologických vod v energetice -        Čištění průmyslových odpadních vod -        Terciární čištění odpadních vod -        Jiné sedimentační procesyPÍSKOVÁ FILTRACE NA SEVER SAHARYNaše pískové filtry jsou využívány i jinde než jen ve střední Evropě. V tomto roce jsme dodali 4 kusy KPFH2450 – naše kontinuální pískové filtry do Maroka. Zařízení bude sloužit pro terciární čištění odpadních vod z pouštního města s celkovou populací 55 000 lidí.   Popis technologie Technologie je navržena na průtok 255 m3/h. Pro porovnání s jiným českým městem s podobnou populací. Vzhledem k tomu, že se jedná o lokalitu, kde je přítok vody na ČOV oproti ČR až dvojnásobně nižší, je takovýto přítokem srovnatelný s městem o populaci 25 000 obyvatel. Filtry jsou na požadavek zákazníka vyrobeny z nerez oceli třídy AISI316.   Filtry, které jsou transportovány námořní dopravou, balíme do speciální fólie. Takto zabalené filtry nepotřebují umístění do krytých kontejneru, ale může být umístěn na otevřený kontejner, který usnadňuje dopravu.   Výhoda Díky průměru je možné, při správné orientaci hrdel, transportovat filtr standardní kamionovou dopravou. To velmi snižuje cenovou náročnost projektů. Oproti pískovým filtrům tvořené betonovou nádrží jsou naše kontinuální filtry méně náročné na místo.   Kontinuální pískové filtry jsme schopni vyrábět v provedení: -        AISI 304 -        AISI 316 -        Kombinace sklolaminát/polypropylen   Další možné využití: -        Čištění a úprava technologických vod v energetice -        Čištění průmyslových odpadních vod -        Terciární čištění odpadních vod -        Jiné filtrační procesyArchív novinek... Sledujte nás na Google+