NOVINKY > Změna vlastníka a jednatele
Vážené dámy, vážení pánové,

dne 15. prosince 2011 byla uzavřena transakce, jejímž předmětem byl prodej 100% podílu ve společnosti ENVITES mezi Ing. Alešem Rozkydálkem (jediným dosavadním podílníkem) a společností Nottolio, a.s. nyní přejmenované na ENVITES Group, a.s. (novým jediným podílníkem). Společnost Nottolio je společností určenou čistě k vlastnictví společnosti ENVITES a případně do budoucna i jiných společností z oboru v rámci dalších případných akvizic. Finálními vlastníky jsou tři fyzické osoby, občané ČR. Jedním ze spoluvlastníků je i Ing. František Šimáček jeden ze dvou nových jednatelů a ředitel společnosti.
Cílem akvizice je převzetí a následný rozvoj stávajících aktivit společnosti ENVITES, další zkvalitnění a rozvoj produktů a služeb organickým růstem i formou výše zmíněných akvizic. Věřím, že spolupráci se zákazníky i dodavateli tato transakce dodá nový impuls a povede k ještě větší spokojenosti zákazníků.

Pro obchodní partnery zůstává mimo osob jednatelů vše stejné jako v předchozím období, to znamená zejména kontaktní a zastupující osoby, telefonní, poštovní a mailové kontakty, internetové stránky, fakturační adresa, atp.

Děkuji za Vaše pochopení změn v naší společnosti a těším se na naši budoucí spolupráci.

S pozdravem

Ing. František Šimáček
jednatel a ředitel společnosti
ENVITES, spol. s r.o.