O NÁS

ENVITES, spol. s r.o. byla založena v roce 1990. Vznik firmy je historicky vázán na lokalitu jižní Moravy, která je mimo jiného známa strojírenským průmyslem s vazbou na výrobu zařízení pro úpravu a čištění vod, ekologii a výrobu filtračních zařízení.

 

Od doby svého vzniku nabízíme ucelenou řadu výrobků a technologických řešení pro inženýrské procesy i pro oblasti úpravy vod a ekologie. Hlavním zaměřením firmy je oblast odvodňování kalů a tlaková filtrace průmyslových suspenzí. Našim stěžejním produktem jsou plachetkové filtrační lisy - tzv.kalolisy. Pro optimalizaci procesu odvodnění vyrábíme a nabízíme také zařízení pro chemickou úpravu kalu, jeho zahuštění, akumulaci, regulované plnění do filtračních lisů a související manipulační, ovládací a řídící systémy. Pro technologické celky úpravy vod a čištění odpadních vod vyrábíme jednotky pro přípravu a dávkování chemikálií, reakční nádrže, akumulační nádrže, usazováky s lamelovou vestavbou i bez ní, a také celou řadu různých vestaveb do nádrží.

Naše nabídka se postupně vyprofilovala do současné podoby, zahrnující kompletní inženýrské služby od poradenství, zpracování technologického průzkumu, provedení filtračních zkoušek, přes vývoj, konstrukci a výrobu vodohospodářských zařízení až po komplexní dodávku technologických celků na klíč a servis. Zařízení ENVITES úspěšně slouží v mnoha zemích celého světa, podíl exportu na celkových tržbách naší společnosti činí 80%.

Spolehlivost našich výrobků lze doložit na aplikacích zejména v chemickém průmyslu a energetice, ale také v čistírnách odpadních vod, ve sklárnách, keramičkách, strojírnách, potravinářských a zpracovatelských provozech.