O NÁS > Dotace z EU

 ENVITES a dotace EU

Společnost je zapojena do projektu "INOVACE VE SPOLEČNOSTI ENVITES, SPOL.S R.O."
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010010.
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu je inovace výrobního procesu a inovace produktu prostřednictvím pořízení 2 technologií. Tyto budou sloužit k sériové výrobě nového kalolisu, který byl vyvinut v rámci vnitropodnikového vývoje. Realizace projektu přispěje ke zvýšení počtu zákazníků, obratu a konkurenceschopnosti společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

  

Společnost je zapojena do projektu "Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti ENVITES, spol. s r.o.", reg. č. CZ.1.04/1.1.02/94.01243. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.