Envites - Akumulační nádrže a reaktory
PRODUKTY > Akumulační nádrže a reaktory

Oblasti nasazení
Popis nádrží ENVITES
Standardně nabízené modely

Přínosy:

 • Všechny typy nádrží mají lehkou a chemicky odolnou konstrukci zajišťující spolehlivost a trvanlivost zařízení
 • Reaktory zajistí optimální intenzitu promíchání suspenze s pomocnými chemikáliemi. Vytvořené vločky pak urychlují sedimentaci.
 • K dispozici je široký výběr objemů a materiálových provedení


Hlavní oblasti nasazení:

 • Čištění a úprava technologických vod v energetice
 • Čištění průmyslových odpadních vod
 • Čištění komunálních odpadních vod
 • Výroba a úprava pitné vody


Typy nádrží ENVITES:
Nádrže lze podle účelu použití rozdělit na

 • Koagulační nádrže
 • Flokulační nádrže
 • Neutralizační reaktory
 • Zásobní nádrže
 • Směšovací nádrže

Nádrže i míchadla jsou obvykle vyrobeny z oceli nebo polypropylenu. Nádrže je možno vybavit stavoznakem, vzorkovačem, případně dalšími doplňky dle potřeby. Hrdla mohou být přírubová, volná, vybavená šroubením s převlečnou maticí, nebo přímo osazena kulovým kohoutem. Po konzultaci jsou možné další úpravy.

Koagulační nádrže jsou osazeny rychloběžným míchacím ústrojím k zajištění dostatečné intenzity míchání suspenze s koagulačním činidlem.

Flokulační nádrže mají obdobnou konstrukci, jsou však vybaveny pomaluběžným míchadlem s regulovatelnými otáčkami. Intenzita míchání je volena tak, aby se shluky částic k sobě přiblížily a spojily se do větších celků. Současně s tím nesmí dojít k rozbití již vytvořených vloček.

V neutralizačních reaktorech je intenzivním mísením prováděna úprava pH suspenzí.

Zásobní nádrže slouží k akumulaci látek. Nejčastěji jsou užívány pro skladování chemikálií, k jímání filtrátu, popřípadě jako zásobníky kalů. Zvláštní skupinu tvoří nádrže na přípravu a rozmíchání koagulantů a flokulantů. Ty jsou podrobněji popsány v samostatné sekci „Příprava chemikálií“.

Nádrže a reaktory lze vzájemně slučovat a kombinovat do zařízení pro vícestupňovou úpravu suspenzí. Příkladem jsou čiřiče, ve kterých probíhá celý proces dávkování chemikálií, rozmíchání suspenze, srážení a sedimentace. Více o čiření naleznete zde

Základní části reaktorů:

 • Nádrž
 • Nosný rám s podpěrnými nohami
 • Míchadlo
 • Přepadové žlaby
 • Nátokové a odtokové hrdlo
 • Speciální konstrukce vestavby u flokulačních reaktorů


  


Standardně nabízené modely

typ
použití
objem (m3)
průměr (mm)
výška (mm)
příkon míchadla(kW)
HNA
homogenizační (koagulační) nádrž
1,2 - 7,5
1256 - 2060
1694 - 3016
0,55
HNB
homogenizační (koagulační) nádrže
1,2 - 6,0
1260 - 2060
1670 - 2620
0,37 - 0,75

Lze dodhodnout dodávku jiných typů nádrží vyrobených na základě Vaší specifikace.