Envites - Kalolisy
PRODUKTY > Kalolisy

Přínosy
Oblasti nasazení
Popis kalolisu ENVITES
Konstrukční varianty a základní výkonové charakteristiky
Výbava a doplňky
Modely

Přínosy:

 • Vysoká sušina v odvodněném kalu díky vysokému filtračnímu tlaku
 • Velká přizpůsobivost filtrovanému médiu
 • Nízké energetické nároky při provozu
 • Možnost promývání filtračního koláče
 • Čistota filtrátu
 • Nízká spotřeba pomocných chemikálií (koagulantů, flokulantů)

Výsledný produkt procesu odvodnění na kalolisu - filtrační koláč tuhé konzistence

 

Hlavní oblasti nasazení kalolisů:

 • Čištění průmyslových odpadních vod
 • Čištění komunálních odpadních vod
 • Výroba a úprava technologické a pitné vody
 • Neutralizační stanice
 • Zpracování surovin a minerálů
 • Chemický průmysl (výroba chemikálií)
 • Metalurgický průmysl
 • Potravinářský průmysl
 • Farmaceutický průmysl


Popis a princip fungování kalolisu ENVITES:

Filtrace na komorovém kalolisu (animace)
Filtrace na membránovém kalolisu bez promytí koláče (animace)
Filtrace na membránovém kalolisu s funkcí promytí koláče (animace)

Velikost lisu je charakterizována počtem filtračních desek a délkou jejich hrany, která udává formát lisu. Firma Envites vyrábí a dodává lisy s formáty desek od 400 x 400 mm do 1500x2000 mm.

Základní části kalolisu:1. Rám kalolisu
2. Svorník rámu
3. Filtrační deska
4. Filtrační plachetka
5. Hydraulická pumpa
6. Hydraulický válec
7. Noha kalolisu
8. Přívod suspenze k odvodnění
9. Výstup filtrátu
10. Okapová plata
11. Žlab pro sběr filtrátu
12. Příruba pro odvod filtrátu
13. Úchyty pro manipulaci
Rám tvoří nosnou konstrukci celého zařízení. Jsou na něj zavěšeny filtrační desky a ztužuje kalolis při působení velkého silového zatížení během pracovního cyklu. Filtrační desky vytvářejí pracovní prostor kalolisu – soustavu uzavřených filtračních komor. Okraj desky je silnější než její prohloubená vnitřní část a tvoří tak styčnou plochu se sousední deskou. Filtrační komora je vytvořena vždy dvěma sousedními deskami, tloušťka komory je určena součtem jejich prohloubení. Filtrační desky jsou povlečeny filtračními plachetkami. Odvodňovaná suspenze je přiváděna nátokovým otvorem probíhajícím průběžně celým svazkem desek i plachetek. Kapalina je tlakem rovnoměrně plněna do všech komor, filtrát prochází skrz plachetky a je odváděn kanálky vrtanými v deskách. Svazek desek je v průběhu celé filtrace pevně sevřen pomocí hydraulického agregátu. Tím je zajištěno, že i při vysokém filtračním tlaku nedojde k úniku suspenze z filtračních komor.

Kalolisy lze na přání zákazníka, popřípadě pokud je to nutné z technologického hlediska vybavit celou řadou přídavných zařízení a doplňků.

S dodávkou našich zařízení zaručujeme předání provozní dokumentace, zaučení obsluhy a servisních pracovníků, záruční i pozáruční servis a technickou pomoc.


Konstrukční varianty a hlavní výkonové charakteristiky:

Konstrukce rámu

 • S bočními svorníky

 • S horním svorníkemDělení kalolisů podle druhu filtračních desek

 • Rámové (rám a deska zvlášť)
 • Komorové
 • Membránové (komoro-membránové)


Filtrační desky jsou standardně z PP, dle procesu mohou být použity jiné materiály.

Způsob odvodu filtrátu

 • Otevřený
 • Uzavřený

Velikost desek

 • 400 x 400 mm až 1500 x 2000 mm

Objem komor kalolisu

 • Obvykle v rozmezí 20 dm3 - 9000 dm3

Filtrační plocha

 • Obvykle v rozmezí 1,8 m2 - 650 m2

Tloušťka filtrační komory

 • Obvykle 10 – 50 mm

Filtrační tlak

 • Standardní je 16 bar, vyrábíme též kalolisy pro filtrační tlaky do max.30 bar

Dosahovaná sušina filtračního koláče

 • Obvykle 20 – 50%, u některých suspenzí i 80 - 90%

Filtrační plachetky

 • Monofilní
 • Multifilní
 • Mono-multifilní

Plachetky jsou k dispozici ve více materiálových provedeních

Hydraulický systém

 • S jednočinným nebo dvojčinným hydraulickým válcem
 • Uzavírání ruční hydraulickou pumpou nebo elektrohydraulickým agregátem

Rozřazení (odtah) desek

 • Ruční
 • Automatické (jednotlivě po jedné desce, několik desek najednou, všechny desky jedním zdvihem hydraulického válce)


Další volitelná výbava a doplňky kalolisu

Modely kalolisů

V následující tabulce jsou uvedeny pouze orientační údaje pro filtr. komoru tl.25 mm. V případě membr. provedení je uveden objem před zahájením přítlaku membrán.

Přesné rozměry kalolisu a další informace (např. výkonové parametry, popis výbavy) vyspecifikujeme v rámci nabídky pro Vaše konkrétní zadání. Kalolis vždy navrhujeme s ohledem na množství, původ, složení a vlastnosti odvodňované suspenze. Abychom Vám co nejvíce usnadnili přesné zadání, připravili jsme několik dotazníků.

 

velikost desek (mm)
komorové provedení
membránové provedení
*objem (dm3)
*filtrační plocha (m2)
250 x 250
K250
-
4 - 25
0,5 - 3
400 x 400
K400
-
20 - 130
2 - 12
470 x 470
K470
KM470
35 - 190
3 - 18
630 x 630
K630
KM630
110 - 430
10 - 40
800 x 800
K800
KM800
220 - 1100
20 - 110
1000 x 1000
K1000
KM1000
500 - 2300
50 - 210
1200 x 1200
K1200
KM1200
740 - 3200
70 - 300
1500 x 1500
K1500
KM1500
1300 - 6000
120 - 520
1500 x 2000
K1520
KM1520
2000 - 7700
190 - 600