Envites - Komorové
PRODUKTY > Kalolisy > Komorové

Přínosy
Oblasti nasazení
Popis
Modely

Přínosy:

  • Jednoduchá konstrukce
  • Dlouhá životnost
  • Vysoká spolehlivost


Oblasti nasazení:

  • Zejména při odvodnění středně a hůře filtrovatelných suspenzí
  • Pokud není požadováno promytí koláče


Popis:


Jedná se o nejčastěji používané typy kalolisů.

Pracovní prostor tvoří filtrační komory, vzniklé vzájemným přisunutím dvou sousedních filtračních desek. Desky mají v ploché části vybrání s drenážním systémem. Celková hloubka vybrání obou sousedních desek určuje tloušťku výsledného filtrační koláče. Ta se obvykle pohybuje v rozmezí 15 – 50 mm.

Přívod suspenze je řešen nejčastěji středovým popřípadě rohovým nátokem, přefiltrovaná kapalina je po průchodu plachetkou odváděna drenáží po povrchu desek a dále vrtanými kanálky uvnitř desky ven z kalolisu.

Pracovní tlak se pohybuje obvykle v rozmezí 6 - 15 bar.

Desky i plachetky jsou standardně vyrobeny z polypropylenu, podle charakteru filtrované suspenze lze zvolit i jiné materiálové provedení.

  


Modely:


V následující tabulce jsou uvedeny pouze orientační údaje pro filtr. komoru tl.25 mm. Přesné rozměry kalolisu a další informace (např. výkonové parametry, popis výbavy) vyspecifikujeme v rámci nabídky pro Vaše konkrétní zadání. Kalolis vždy navrhujeme s ohledem na množství, původ, složení a vlastnosti odvodňované suspenze. Abychom Vám co nejvíce usnadnili přesné zadání, připravili jsme několik dotazníků.

označení
rozměr desek
*objem (dm3)
*filtrační plocha (m2)
K250
250 x 250
4 - 25
0,5 - 3
K400
400 x 400
19 - 130
2 - 12
K470
470 x 470
35 - 194
3 - 17,6
K630
630 x 630
95 - 460
8 - 40
K800
800 x 800
221 - 834
19 - 73
K100
1000 x 1000
734 - 2790
62 - 236
K1200
1200 x 1200
1200 - 3578
114 - 336
K1500
1500 x 1500
2095 - 6104
177 - 514
K1520
1500 x 2000
2000 - 8200
190 - 600

*orientační údaje pro filtr. komoru tl.25 mm.