Envites - Filtrace na komorovém kalolisu
PRODUKTY > Kalolisy > Komorové > Filtrace na komorovém kalolisu

Animace
Graf
Popis cyklu

 

 

Graf průběhu filtrace:Popis jednotlivých fází cyklu:

 

 • Počátek cyklu
  vyprázdněný kalolis je připraven k zahájení nového filtračního cyklu
 • Uzavření kalolisu
  celý svazek filtračních desek je sevřen pomocí hydraulického systému, mezi jednotlivými deskami jsou vytvořeny filtrační komory.
 • Zahájení plnění
  přívod suspenze je zajištěn plněním z tlakové nádrže, častěji však je použito plnící čerpadlo
 • Naplnění kalolisu
  komory jsou zcela zaplněny suspenzí. Pevné částice jsou zachatávány filtrační plachetkou, tekutá fáze prochází tkaninou do drenážního systému desky.
 • Filtrace a tvorba filtračního koláče
  na plachetce narůstá vrstva pevných částic, s tím je spojeno narůstání filtračního odporu. Aby kapalina i nadále procházela skrz koláč a plachetku, je nutno zvyšovat plnící tlak. Narůstající filtrační odpor má za důsledek rovněž snižování průtoku suspenze kalolisem
 • Dosažení maximálního plnícího tlaku (obvykle 7 - 15 bar)
  množství vytékajícího filtrátu je minimální a s časem se již prakticky nemění. Maximální tlak je udržován po určitou dobu, je dosaženo požadované úrovně odvodnění filtračního koláče.
 • Ukončení plnění
  ukončení přísunu suspenze, plnící čerpadlo přestane čerpat suspenzi do komor kalolisu
 • Uvolnění tlaku
  tlak uvnitř komor je otevřením ventilu na větvi uvolnění tlaku snížen na hodnotu před zahájením filtrace
 • Vytlačení jádra (volitelné)
  z kanálu pro přívod suspenze, vedeného celým svazkem desek, jsou stlačeným vzduchem vypuzeny zbytky neprofiltrovaného kalu.
 • Otevření kalolisu
  hydraulický systém uvolní sevření, ocelová deska, která stlačuje při filtraci svazek filtračních desek je odsunuta a jednotlivé filtrační desky jsou rozřazeny. Při odtahování desek dochází k samovolnému vypadnutí filtračního koláče.