Envites - Membránové
PRODUKTY > Kalolisy > Membránové

Přínosy
Oblasti nasazení
Popis
Komoro-membránové provedení
Modely


Přínosy:

  • Vysoký obsah sušiny ve filtračním koláči (vyšší než v případě komorového kalolisu) => nižší náklady na přepravu a uložení koláče
  • Zkrácení filtračního cyklu – oproti komorovému kalolisu možno provést za stejnou dobu více filtračních cyklů
  • Přizpůsobivost měnícím se podmínkám filtrace – např. rozdílům v koncentraci nerozpustných látek v přiváděné suspenzi
  • Možnost účinného promytí filtračního koláče – řízeným přítlakem membrán je neustále zajištěn průtok promývací kapaliny přes koláč. Tím je zajištěno vymytí látek z koláče a dosažení požadované čistoty
  • Menší rozměry kalolisu při stejném výkonu ve srovnání s komorovým kalolisem


Oblasti nasazení:

  • Při filtracích, kdy je možno přítlakem výrazně zkrátit dobu filtrace
  • Je-li požadováno účinné promytí, popř. profuk koláče


Popis:


Pracovní prostor membránového kalolisu tvoří komory, vymezené dvěma sousedními deskami s vybráním ve středové části. Na rozdíl od komorových desek je drenáž pro odvod filtrátu umístěna na pohyblivých membránách, sloužících ke stlačení a „vyždímání“ nafiltrovaného koláče.

Krajní část membránové desky v řezu:

 

K přítlaku membrán je použita tlaková voda nebo tlakový vzduch. Toto médium je po naplnění kalolisu suspenzí přivedeno do prostoru pod membránu a jejím následným zdvihem je stlačován koláč a vypuzována zbylá kapalina. Ta prostupuje skrz plachetku a je odváděna ven z kalolisu.

Tloušťka filtrační komory činí před zahájením přítlaku obvykle 30 – 50 mm, stlačením membránou se sníží nejčastěji o 20 - 40%.

Přívod suspenze je řešen středovým popřípadě rohovým nátokem, vedeným přes celý svazek desek. Filtrát je odváděn drenáží na povrchu membrán (pod plachetkami) a dále vrtanými kanálky uvnitř desek ven z kalolisu.

Filtrační (plnící) tlak před započetím přítlaku membrány činí obvykle 8 bar, během přítlaku pak narůstá až na 15 bar (konstrukčně vyrábíme kalolisy do tlaku až 30 bar).

Kalolisy jsou vybaveny zabezpečovacím zařízením, které neumožní otevření kalolisu, pokud nedojde k předchozí dekompresi systému přítlaku membrán. Tím je vyloučeno poškození membrán náhodným otevřením kalolisu.

Filtrační desky včetně membrán jsou standardně vyrobeny z polypropylenu, lze zvolit i jiné materiálové provedení.

  

Provedení se smíšeným svazkem desek

Membránové desky lze střídavě proložit komorovými, čímž vznikne tzv. smíšený svazek desek. Každá komora je pak z jedné strany uzavřena komorovou deskou a z druhé strany membránovou. Na rozdíl od plně membránového kalolisu působí přítlak na koláč pouze ze strany membránové desky. Výsledky filtrace jsou srovnatelné s plně membránovým kalolisem. Použitím smíšeného svazku desek dochází k snížení pořizovacích nákladů.


Modely:


V následující tabulce jsou uvedeny pouze orientační údaje pro filtr. komoru tl.25 mm. Objem je uveden před zahájením přítlaku membrán. Přesné rozměry kalolisu a další informace (např. výkonové parametry, popis výbavy) vyspecifikujeme v rámci nabídky pro Vaše konkrétní zadání. Kalolis vždy navrhujeme s ohledem na množství, původ, složení a vlastnosti odvodňované suspenze. Abychom Vám co nejvíce usnadnili přesné zadání, připravili jsme několik dotazníků.

označení
rozměr desek (mm)
*objem (dm3)
*filtrační plocha (m2)
KM470
470 x 470
35 - 194
3,2 - 17,6
KM630
630 x 630
95 - 460
8,4 - 40,4
KM800
800 x 800
221 - 834
19,2 - 73
KM1000
1000 x 1000
734 - 2790
62 - 236
KM1200
1200 x 1200
1200 - 3578
114 - 336
KM1500
1500 x 1500
1400 - 6104
100 - 490
KM1520
1500 x 2000
2000 - 10000
140 - 600

*orientační údaje pro filtr. komoru tl.25 mm (před stlačením membrán)