Envites - Filtrace bez promytí koláče
PRODUKTY > Kalolisy > Membránové > Filtrace bez promytí koláče

Animace
Graf
Popis cyklu


Graf průběhu filtrace:


Popis jednotlivých fází cyklu:

 • Počátek cyklu
  vyprázdněný kalolis je připraven k zahájení nového filtračního cyklu
   
 • Uzavření kalolisu
  celý svazek filtračních desek je sevřen pomocí hydraulického systému, mezi jednotlivými deskami jsou vytvořeny filtrační komory
   
 • Zahájení plnění
  přívod suspenze je zajištěn plněním z tlakové nádrže, častěji však je použito plnící čerpadlo
   
 • Naplnění kalolisu
  komory jsou zcela zaplněny suspenzí. Pevné částice jsou zachyceny filtrační plachetkou, tekutá fáze prochází tkaninou do drenážního systému desky.
 • Tvorba filtračního koláče
  na plachetce narůstá vrstva pevných částic, s tím je spojeno narůstání filtračního odporu. Aby kapalina i nadále procházela skrz koláč a plachetku, je nutno zvyšovat plnící tlak. Narůstající filtrační odpor má za důsledek rovněž snižování průtoku suspenze kalolisem
   
 • Dosažení maximálního plnícího tlaku (obvykle 6 - 8 bar) a ukončení plnění
  plnící čerpadlo přestane čerpat suspenzi do komor kalolisu
   
 • Zahájení přítlaku membrán
  do prostoru za membránou je čerpána voda, popř. tlakový vzduch. Membrána stlačuje koláč a vypuzuje z něj zbylou tekutinu
   
 • Dosažení maximální hodnoty přítlaku (obvykle 15 bar)
  množství vytékajícího filtrátu je minimální a s časem se již prakticky nemění. Maximální přítlak membrán je po určitou dobu přidržen. Filtrace je ukončena
   
 • Vytlačení jádra (volitelné)
  z kanálu pro přívod suspenze, vedeného celým svazkem desek, jsou stlačeným vzduchem vypuzeny zbytky neprofiltrovaného kalu
   
 • Uvolnění tlaku
  Médium přítlaku je odčerpáno zpoza membrány, tlak ve filtračních komorách poklesne na hodnotu před zahájením filtrace
   
 • Otevření kalolisu
  hydraulický systém uvolní sevření, ocelová deska, která stlačuje při filtraci svazek filtračních desek je odsunuta a jednotlivé filtrační desky jsou rozřazeny. Při odtahování desek dochází k samovolnému vypadnutí filtračního koláče.