Envites - Mobilní

Přínosy:

  • Mobilita zařízení

Oblasti nasazení:

  • Zejména pro krátkodobé filtrace omezeného množství suspenze (malé komunální čistírny odpadních vod apod.)

Popis:

Jedná se o kalolisy instalované i s příslušenstvím do kontejneru. Zařízení jsou mobilní a mohou být v případě potřeby snadno přemístěna a velmi rychle zprovozněna.

Celý systém je sestaven s ohledem na požadavky zákazníka a na omezený prostor kontejneru. Dle požadavků a rozsahu technologie je možno provést vestavbu do jednoho, popřípadě do více kontejnerů.