Envites - Plně automatické
PRODUKTY > Kalolisy > Speciální > Plně automatické

Přínosy
Oblasti nasazení
Popis
Průběh filtrace na komorovém kalolisu


Přínosy:

 • Zkrácení filtračního cyklu proti běžným typům kalolisů - výrazně je zrychleno rozřazení desek, shození filtračního koláče a opětovné uzavření kalolisu.
 • Nízké provozní náklady díky plně automatickému provoznímu režimu s minimálním nárokem na přítomnost obsluhy.
 • Menší rozměry a hmotnost kalolisu při stejném výkonu, ve srovnání s manuálním, popřípadě poloautomatickým provedením kalolisu => nižší nároky na stavební část (velikost prostoru, únosnost podlahy, velikost OK


Oblast nasazení:

 • Při filtracích, kdy časté vyprazdňováni kalolisu neúnosně zatěžuje obsluhu.


Popis:

Automatický kalolis je strojní zařízení, doplněné o komponenty, jejichž vhodnou kombinací je možné dosáhnout zcela bezobslužného režimu provozu. Plně automatické kalolisy mají obvykle ve své výbavě následující zařízení:

 • Elektrohydraulický agregát
 • Rychlé rozřazení filtračních desek
 • Oklep desek pro dokonalé odpadnutí koláče od plachetky
 • Automaticky ovládaná okapová plata
 • Automatický řídící a kontrolní systém

Automatický kalolis lze vybavit membránovými deskami. Nasazením těchto desek může být u některých suspenzí celý proces ještě více zefektivněn.


Průběh filtrace v plně automatickém kalolisu:

Filtrace probíhá v závislosti na typu kalolisu tak, jak je popsáno u komorového a membránového kalolisu. Rozdíl je ve způsobu ukončení a opětovném zahájení filtračního cyklu:

 • Rozřazení desek
  je provedeno zdvihem hydraulického válce v průběhu odsouvání přítlačné desky. Na ni jsou s určitými roztečemi fixovány jednotlivé filtrační desky a při pohybu pístu hydrauliky jsou desky rozřazeny.
 • Oklep koláče
  po rozřazení desek je koláč strojně setřesen z povrchu filtračních plachetek.

  Celý proces probíhá plně automaticky zcela bez zásahu a asistence obsluhy.