Envites - Zkušební
PRODUKTY > Kalolisy > Speciální > Zkušební

Popis:

Jedná se o kompaktní mobilní kalolisy, na kterých je možno provést zkušební filtraci přímo v provozu u zákazníka. Zkušební kalolisy mohou být vybaveny komorovými i membránovými deskami a lze na nich simulovat potřebný technologický proces.

Výhody:

  • Získání přesných údajů o skutečném průběhu filtrace
  • Simulace různých průběhů filtrace včetně promytí a sušení koláče
  • Okamžitá možnost přizpůsobení charakteristik kalolisu již získaným údajům
  • Ověření předpokládaného návrhu

Na základě získaných údajů lze s velmi vysokou přesností navrhnout optimální typ a velikost kalolisu.