Popis

Potrubím je přiváděna suspenze a odváděn filtrát. Pomocí uzavíracích a regulačních armatur je prováděno řízení a regulace celého systému.

Materiálové provedení

Materiálové provedení je stejně jako u čerpadel závislé na charakteru a vlastnostech suspenze. Nejčastěji se používá PP a ocel v případě potřeby pak nerezová ocel, PE, PVDF a další.