Envites - Kyselení plachetek

Popis

Umožňuje účinně regenerovat plachetky rozpuštěním usazenin, které se na ní vytvořily a které brání průchodu filtrátu.

Do uzavřeného kalolisu je načerpán roztok kyseliny (nejčastěji HCl) a v komorách je ponechán po dobu nutnou k rozpuštění usazenin. Přívod i odvod kyselé látky je veden potrubím pro odvod filtrátu. Po rozpuštění inkrustů a vypuštění kyseliny následuje propláchnutí kalolisu vodou.

Přínosy a oblasti nasazení:

  • Při pravidelném kyselení plachetek se udržuje jejich stálá propustnost – rozpustí se usazeniny, které brání průchodu filtrátu plachetkou a tím se sníží nadbytečný filtrační odpor
  • Lepší průchodností plachetky je plnicí čerpadlo méně zatěžováno a výrazně se prodlouží jeho životnost
  • Prodloužení životnost plachetek