Envites - Ochranné a zabezpečovací prvky
PRODUKTY > Kalolisy > Výbava a doplňky > Volitelné příslušenství > Ochranné a zabezpečovací prvky

Popis

Kalolisy mohou být na přání zákazníka vybaveny různými typy zabezpečovacích prvků s různým stupněm bezpečnosti.

Přínosy a oblasti nasazení:

  • Ochrana osob před zraněním
  • Zabránění nežádoucímu vstupu osob do pracovního prostoru kalolisuNejběžnější varianty ochrany:

  • Světelná závora – prostor je zabezpečen svazkem infračervených paprsků. Při jeho narušení se automaticky přeruší, popřípadě zcela zastaví činnost zařízení. Instaluje se obvykle na obslužnou stranu kalolisu

  • Lankový spínač - prostor je zabezpečen lankem napojeným na bezpečnostní spínač. Zatažením za lanko se automaticky přeruší, popřípadě zcela zastaví činnost zařízení. Instaluje se obvykle na obslužnou stranu kalolisu

  • Nášlapné profily - prostor je zabezpečen roštem s bezpečnostním tlakovým spínačem. Při vstupu na rošt dojde k sepnutí zabezpečovacího zařízení a tím k automatickému přerušení, popřípadě vyřazení kalolisu z provozu. Instaluje se obvykle na obslužnou stranu kalolisu

  • Zábradlí a mříže – jedná se o levnější způsob mechanického zabezpečení kalolisu, zejména jeho neobslužné strany.