Envites - Okapová plata

Ruční
Automatická

Popis

Okapová plata zachycují během filtrace úkapy z plachetek, popřípadě oplachovou vodu při ostřiku a odvádějí ji do sběrného žlabu. Jsou instalována pod svazek filtračních desek.

Materiálové provedení

Nejčastěji jsou vyrobena z PP, na přání lze dodat plata z nerezi, popřípadě jiných materiálů.

Varianty:

  • Ruční

Pod kalolisem jsou umístěny plotny se zvýšenými okraji, vyspádované směrem ke sběrnému žlabu. Je možno je ručně vyjmout

 

  • Automatická

Přínosy a oblasti nasazení:

  • Použití zejména u velkých kalolisů
  • Značné ulehčení práce obsluze kalolisu – plata není nutno před rozřazením desek odstraňovat ručně, v případě velkých kalolisů by to bylo navíc velmi obtížně proveditelné (velké rozměry a hmotnost, omezený prostor pro manipulaci)

Varianty okapových plat:

  • Sklopná

Prostor pod svazkem desek je uvolněn sklopením jednoho popřípadě dvou křídel směrem dolů (možno dodat i provedení s vyklopením nahoru).

  

  • Posuvná

Prostor pod svazkem desek je uvolněn odsunutím sběrné vany na stranu. Používá se u největších typů kalolisů.