Envites - Promytí koláče

Popis

Umožňuje velmi účinně vyčistit filtrační koláč od zbytků látek, které již není možno odstranit pouhým stlačením membrán

Vrtáním a otvory na jedné straně filtrační desky se přivádí promývací kapalina. Ta prochází koláčem a vyplavuje zbytky rozpuštěných látek, zachycených mezi pevnými částicemi koláče. Po průchodu koláčem kapalina vtéká do otvorů v sousední desce na protilehlé straně komory a drenáží je odváděna ven z kalolisu.

Přínosy a oblasti nasazení:

  • Uplatnění zejména v chemii
  • Možnost dosažení vysoké čistoty filtračního koláče (vymytím nežádoucích příměsí)
  • Možnost vytěžení maximálního množství cenných látek z koláče (v případě, že produktem je filtrát)