Envites - Řídící a ovládací prvky

Popis

Kalolisy je možno vybavit různými typy řídících prvků a tím dosáhnout požadovaného stupně automatizace. Jejím nejvyšším stupněm je zcela bezobslužné zařízení.

Regulační a ovládací prvky jsou přítomny v různém rozsahu u všech typů kalolisů, s výjimkou nejmenších, plně manuálních modelů.

Přínosy a oblasti nasazení:

  • Variabilita - software řídícího systému je naprogramován v souladu s požadavky zákazníka
  • Komunikace s jinými řídícími systémy – software kalolisu může komunikovat s hlavním řídícím systémem v místě instalace
  • Snížení provozních nákladů - použitím automatizace lze snížit náklady na obsluhu kalolisu a také celkovou dobu filtračního cyklu