Envites - Rozřazení desek

Ruční
Automatické

Popis

Po ukončení filtrace a otevření kalolisu musí být rozřazeny všechny desky. Oddálením dvou sousedních desek se otevře filtrační komora a vypadne filtrační koláč.

Varianty

  • Ruční

S deskami je manipuluováno prostřednictvím madel na jejich bocích

 

  • Automatický systém rozřazení

Popis

Systém rozřadí jednotlivé desky, otevře filtrační komory a umožní vyprázdnění obsahu kalolisu. Automatické rozřazení nahrazuje ruční manipulaci s deskami.

Přínosy a oblasti nasazení:

  • Určeno zejména pro kalolisy s velkými deskami popřípadě při vysokém počtu desek
  • Značné ulehčení práce obsluze kalolisu - v případě ručního rozřazení velkých desek je potřeba dvou pracovníků, při automatickém odtahu stačí na kontrolu celého průběhu vyprázdnění kalolisu jeden pracovník
  • Automatizace procesu a zkrácení doby vyprázdnění
  • Nastavitelná rychlost posunu desek


Varianty automatického odtahu desek:

  • Jednotlivě po jedné desce – postupné přesunutí jednotlivých desek až do úplného rozřazení celého svazku. Proces lze kdykoliv přerušit a obsluha může operativně odstranit případné nečistoty z plachetek

 

  • Rozřazení několika desek současně - rozřazení je provedeno zdvihem hydraulického válce v průběhu otevírání kalolisu. Na hlavovou desku jsou s určitými roztečemi přichyceny jednotlivé desky a při pohybu hlavové desky jsou po jednotlivých skupinách rozřazeny. Proces probíhá plně automaticky.

  • Najednou – rozřazení je provedeno jediným zdvihem hydraulického válce v průběhu otevírání kalolisu. Obdobný způsob jako v předchozím případě - proces probíhá plně automaticky.


Pro rozřazení jsou použity různé typy pohonů – pneumatický, elektrický, hydraulický