Envites - Sušení koláče

Popis

Tato volitelná součást kalolisu umožňuje výrazně zvýšit sušinu filtračního koláče.

V principu se jedná se o ekvivalent promytí koláče s tím rozdílem, že jako nosné médium není využita kapalina, ale stlačený vzduch.

Vrtáním a otvory na jedné straně filtrační desky se přivádí vzduch, který při průchodu koláčem strhává zbytky kapaliny, zachycené mezi pevnými částicemi koláče. Po průchodu koláčem vzduch odchází otvory v sousední desce na protilehlé straně komory a je veden vnitřní drenáží ven z kalolisu.

Přínosy a oblasti nasazení:

  • Uplatnění je zejména u těžce stlačitelného a porézního koláče
  • Proces sušení může následovat promytí filtračního koláče kapalinou za účelem dosažení nejvyšší možné účinnosti.