Envites - Vytlačení jádra

Popis

Systém umožní vytlačení neprofiltrované suspenze z nátokového kanálu uvnitř svazku desek (tzv. "jádro")

Po ukončení plnění kalolisu je do kanálu pro přívod suspenze v opačném směru vpuštěn tlakový vzduch popřípadě kapalina. Tím dojde k vytlačení „jádra“ ven z kalolisu.


Přínosy a oblasti nasazení:

  • Zabránění znehodnocení filtračního koláče zbylou suspenzí z nátokového kanálu
  • Ulehčení práce obsluze kalolisu – není nutno čistit nátokový otvor v deskách od zbytků suspenze.