Envites - Zakrytí kalolisu

Popis

Svazek desek, popřípadě celý kalolis je možno zakrýt různými typy ochranných prvků.

Přínosy a oblasti nasazení:

  • Chrání obsluhu a okolí kalolisu proti náhodnému potřísnění
  • Zcela uzavřené provedení umožňuje odsávání nebezpečných výparů prostřednictvím digestoře
  • Uplatnění při filtraci velmi agresivních suspenzí (kyseliny, louhy, …)

Varianty zakrytí:

  • Závěsem

  • Výklopným krytem (pouze svazek desek)

  • Zcela uzavřené provedení s posuvným krytem