Envites - Filtrační desky

Popis
Typy
Materiálové provedení
Velikost desek
Tloušťka komory
Odvod filtrátu
Max.pracovní teplota a tlak


Popis:

Soubor filtračních desek vytváří pracovní prostor kalolisu – filtrační komory. Typ a velikost desek jsou rozhodující pro určení typu a velikosti celého kalolisu.

Filtrační deska je uvnitř komory opatřena drenáží, která vede filtrát přes plochu desky do kanálků uvnitř desky a odvádí filtrát ven z kalolisu. U membránových desek je drenáž umístěna na povrchu pružné membrány.

 

Typy desek:

 • Rámové - tvořené samostatným rámem a filtrační deskou

 • Komorové - rám a deska rámového kalolisu sloučené do jednoho celku


 • Membránové - komorová deska opatřena pružnou membránou. Často se kombinuje s komorovými deskami do sestavy smíšeného svazku
Materiálové provedení:

Materiál použitý na výrobu filtračních desek je ve většině případů homogenní PP. U membránových kalolisů je nejčastěji základní materiál těla desky PP, membrána může být dle charakteru provozního zatížení z PP, EPDM, NBR, popř. pryže. Desky do výbušného prostředí jsou vyrobeny z elektrovodivého PP. Dle požadavků technologie může být pro desky a membrány použit i jiný materiál např. PVDF, hliník, nerez ocel a jiné.

Materiálové provedení desek je vždy voleno s ohledem na druh filtrovaného média a dle požadavku procesu filtrace (teplota, tlak). Standardní polypropylen bezpečně vyhovuje většině procesů.

Při návrhu zařízení je přihlíženo i k dalším vlastnostem filtrovaného média, jako například abrazivita, sedimentační vlastnosti. Tomu potom odpovídá konstrukční řešení filtrační desky, plachetky a rámu kalolisu.


Velikost desek

Je určená délkou jejich hrany. K dispozici jsou standardně desky s těmito rozměry:

 •  250 x 250 mm
 •  400 x 400 mm
 •  470 x 470 mm
 •  630 x 630 mm
 •  800 x 800 mm
 • 1000 x 1000 mm
 • 1200 x 1200 mm
 • 1500 x 1500 mm
 • 1500 x 2000 mm


Tloušťka filtrační komory:

Je definována součtem hloubky vnitřního prohloubení dvou sousedních desek, které tak tvoří jednotlivou komoru. Ve většině případů se hloubka komory pohybuje v rozpětí 10 – 50 mm.


Odvod filtrátu

Může být otevřený, popřípadě uzavřený.

 • Otevřený systém

Filtrát vystupuje prostřednictvím potrubí z každé desky zvlášť, stéká do sběrného žlabu a je dále odváděn do potrubí.

 

 • Uzavřený systém

Celým svazkem desek je vrtáno sběrné potrubí, kterým teče filtrát k nátokové desce a následně je odváděn připojeným potrubím.

  

Max.pracovní teplota a tlak:

Zásadní vliv na návrh desky má teplota a tlak filtrované suspenze. V materiálovém provedení PP nabízíme dva základní typy desek: pro max. tlak 8 bar, popř. 16 bar. Pro uvedené tlaky je v obou případech doporučený rozsah pracovní teploty +5 až +40°C. S polypropylénovými deskami je možné pracovat při teplotách až do 90°C za podmínky snížení filtračního tlaku. Filtraci v jiné pracovní oblasti je třeba vždy posoudit s ohledem na druh filtrovaného média. Nevyhovuje-li polypropylen, je možné volit jiný materiál filtračních desek.