Envites - Filtrační plachetky

Popis

Jsou jimi povlečeny filtrační desky a slouží k zachycení pevné fáze obsažené v suspenzi. Vyrobeny mohou být ze tkané nebo netkané textilie.

 

Plachetka z tkané textilie může být vyrobena z monofilních nebo multifilních vláken. Často se používají plachetky mono-multifilní, které vznikají kombinací těchto vláken. Typ vláken, velikost jejich ok, povrchová úprava (např. kalandrování) a materiál plachetky mají zásadní vliv na výsledky filtrace a přilnavost koláče k plachetce.

Plachetky jsou většinou utkány z polypropylenu, který dobře odolává různému chemickému zatížení. V případě potřeby lze použít i jiné materiálové provedení jako například polyamid nebo polyester.


Varianty plachetek:

  • Filtrační
  • Podložné

Typy materiálu dle použité niti:

  • Multifilní
  • Monofilní
  • Mono-multifilní
  • Netkané textilie

Další možná provedení:

Nejčastěji jsou používány filtrační plachetky s šitým krčkem, které mohou mít následující speciální úpravu:

  • kalandrování
  • těsnicí zátěr
  • lem pro zatěsněné desky