PRODUKTY > Kalolisy > Výbava a doplňky > Základní části kalolisů > Hydraulický uzavírací systém

Popis

Hydraulický systém je nezbytný pro účinné sevření svazku filtračních desek.

Je složen z hydraulického válce a hydraulického agregátu. Hydraulický válec slouží k uzavření a otevření zařízení. Hydraulický agregát je zdrojem tlaku pro pohyb pístu hydraulického válce, popřípadě dle výbavy i k pohonu jiných pomocných zařízení kalolisu. Hlavní úkol hydraulického systému je během filtrace působit přednastavenou silou na svazek desek. Pracovní prostor pro filtraci je pak maximálně těsný a nedochází k úniku suspenze mezi styčnými plochami desek.


Varianty:

  • Ruční hydraulická pumpa

  • Hydraulický agregát s elektropohonem

 

  • Hydraulický agregát se vzduchovým pohonem