Envites - Rámy

Popis

Rám kalolisu je z pevnostní oceli a tvoří nosnou konstrukci pro ostatní části zařízení. Skládá se z čelní ocelové desky, opěrné desky, do které je zasazen hydraulický válec a posuvné desky, která slouží ke stlačení filtračních desek. Čelní a opěrná deska je spojena svorníky.

Rozlišujeme dva základní typy rámů:


Rám s bočními svorníky

Výhody a oblasti nasazení:

  • Nejčastěji používaná konstrukce rámu
  • Lehká konstrukce
  • Snadný přístup ke všem komponentům zařízení

Popis:

Filtrační desky jsou uloženy a vedeny na dvou svornících rovnoběžných s podélnou osou kalolisu. Nabídka zahrnuje modely se všemi formáty desek - od velikosti 400 x 400 mm do 1500 x 2000 mm

  

Rám s horním svorníkem

Výhody a oblasti nasazení:

  • Tuhá a robustní konstrukce
  • Vysoká odolnost vůči extrémnímu namáhání ve velmi agresivním prostředí
  • Volný přístup k filtračním deskám

Rám s horním svorníkem je užíván zejména v těžkých provozech.


Popis:

Filtrační desky jsou zavěšeny na svorníku (popř. více svornících), rovnoběžném s podélnou osou kalolisu a umístěném nad svazkem desek. Tento typ rámu nabízíme pro desky formátu 1000 x 1000 mm až 1500 x 2000 mm (filtrační plocha od 70 m2 do 500 m2).