Envites - Lamelové usazováky a čiřiče
PRODUKTY > Lamelové usazováky a čiřiče

Přínosy
Oblasti nasazení
Popis
Rozdělení a princip funkce
Standardně nabízené modely
Čiřiče

Přínosy:

 • Mnohonásobné zvýšení účinnosti procesu sedimentace ve srovnání s nádrží bez lamelové vestavby
 • Jednoduchá konstrukce zajišťující spolehlivost zařízení
 • Výběr z několika typů nádrží a širokého rozpětí jejich objemů


Hlavní oblasti nasazení:

 • Čištění a úprava technologických vod v energetice
 • Čištění průmyslových odpadních vod
 • Dočištění komunálních odpadních vod
 • Výroba a úprava pitné vody


Popis lamelového usazováku ENVITES:

Jedná se o nádrž, do které je instalována lamelová vestavba - sestava souběžných podélných profilů, popřípadě trubic, které jsou v nádrži uchyceny pod určitým vzestupným úhlem a kterými protéká suspenze. Lamelová vestavba významně zintenzivňuje proces separace sedimentací. Tento typ usazováků je několikanásobně účinnější ve srovnání s prostým usazováním v průtočném systému. Instalace lamelových bloků je možná do nádrží různých tvarů – kruhových i hranatých.

Základní části usazováku:

 • Nádrž (obsahuje připojovací místo přívodu suspenze, klidovou zónu, sedimentační zónu, kalový prostor a připojovací místo odvodu odsazené vody)
 • Nosný rám nádrže s nohami
 • Lamelová vestavba
 • Přepadové žlaby

Lamelové usazováky jsou tvořeny nádrží a vlastní lamelovou vestavbou trubkového typu. Nádrže jsou zhotovovány svařováním z oceli nebo z plastů. Kompaktní tvar nádrže je přizpůsoben tvaru vestavby lamelových bloků. Při pohledu zepředu je patrný nátokový prostor, spodní část charakterizuje jehlanovitý tvar kalového prostoru. Pod lamelovou vestavbou (u typů se vzestupným proudem) jsou umístěny rozváděcí elementy, v horní části nad lamelami přepadá vyčištěná voda přes žlaby s přelivovými hranami.

Tvar nádrží lamelových usazováků je účelně přizpůsoben tvaru lamelových bloků a hydraulickým podmínkám, čímž umožňuje vysokou účinnost odloučení znečišťujících látek při současném zvýšení koncentrace zahuštěného kalu. Účelným rozdělením natékajících vod do soustavy paralelních šikmých trubic je dosaženo rovnoměrného zatížení usazovacích nádrží v rozmezí 0,6 až 3 mm/s/m2.


Základní rozdělení a princip fungování lamelového usazováku:

Modely s vzestupným proudem
slouží k separaci suspendovaných kalových částic. Přiváděná surová voda protéká přes ukliňující prostor pod lamelovou vestavbu. Po výstupu z uklidňující části klesají nejtěžší částice ke dnu, a odsazená voda stoupá přes lamely k přepadovým žlabům. V prostoru mezi lamelami dochází k další sedimentaci pevných částic, které následně po lamelách sklouzávají do kalového prostoru. Ze spodní jehlanovité části usazováku, která je přizpůsobena akumulaci a zahušťování, lze sedimentovaný kal snadno odtahovat k dalšímu zahuštění a odvodnění.

Modely se sestupným proudem
slouží k odlučování olejů a tuků z průmyslových odpadních vod. Surové vody natékají nad lamelovou vestavbou, protékají sestupným tokem lamelovým blokem a jsou odtahovány soustavou žlabů přes hladinový přepad. Oleje a tuky se po uklidnění toku odlučují na hladině a jejich jemné podíly, zachycující se na lamelové vestavbě, vzplývají do olejové vrstvy a jsou odebírány přepadem do sběrné jímky. Při sestupném toku vod jsou odlučovány také látky klesající do kalového prostoru.

  

  


Standardně nabízené modely

Lamelové usazováky jsou vyráběny v ocelovém a plastovém provedení.
Základní řada: 1 / 1.6 / 2.5 / 4 / 6 / 8 / 10 /15 m2

 

typová řada
průtok (l/s)
objem (m3)
délka (m)
šířka (m)
výška (m)
LX
1 - 5
3,7 - 6,0
-
Ø 1,6 - 2,0
3, 0 - 3,29
LB (1 - 4)
0,5 - 8,0
2,6 - 9,0
1,86 - 2,91
1,39 - 2,31
2,5 - 3,4
LB (4 - 16)
2 - 30
11,2 - 42,0
2,91 - 6,71
2,31 - 3,11
3,4 - 3,97

Dodáváme i jiné typy nádrží vyrobené dle Vašich potřeb a požadavků


Čiřiče

Jedná se o technologické celky obsahující obvykle

 • zařízení pro přípravu a rozmíchání chemikálií
 • reaktory (koagulační a flokulační)
 • usazovací nádrž (nejčastěji s lamelovou vestavbou).

Sestava čiřiče se může lišit v závislosti na druhu, charakteru a množství upravované suspenze. Nabízíme individuální návrh technologie čiření pro Vaše konkrétní zadání.

Více informací o procesu čiření naleznete zde.