Envites - Nástavby a vestavby do nádrží
PRODUKTY > Nástavby a vestavby do nádrží

Přínosy:

 • Zvýšení užitné hodnoty stávajících nádrží
 • Zintenzivnění technologického procesu
 • Zlepšení obslužnosti


Hlavní typy vestaveb a nástaveb:

 • Lamelové bloky

  Instalací lamelových bloků lze mnohonásobně zvýšit sedimentační plochu nádrže a tím velmi výrazně zintenzivnit sedimentační proces.

 • Míchadla

  Míchadla jsou obvykle dodávána ve vertikálním provedení (příhradová popř. lopatková), nebo jako ponorná (axiální). Nejčastější aplikace:

  - do nádrží, určených k důkladnému promísení suspenze s nadávkovanými chemikáliem
  - do usazováků, kde je nutno zabránit zatuhnutí kalu u dna

   
 • Shrabováky kalů

  Stahují kaly usazené na dně nádrže do kalového prostoru. K dodání je rovněž kombinované provedení s možností stírání plovoucích nečistot (olejů, listí a pod.) do přepadového žlabu. Kaly je možno ze dna také odsávat.

  Shrabovák kalu (pdf 98 kB)
  Odsávač kalu (pdf 97 kB)

 • Děrované přepážky

  Turbulence, vzniklé průchodem kapaliny otvory v přepážce, zajistí její intenzivní a rovnoměrné promíchání. Rozteče a velikosti jednotlivých otvorů jsou navrženy s ohledem na průtok a vlastnosti protékající kapaliny.

 • Nátokové zóny, přepadové žlaby, pochůzné plošiny