Envites - Lamelové vestavby

Přínosy
Oblasti nasazení
Popis
Princip funkce


Přínosy:

 

  • Výrazné zvýšení povrchového zatížení usazovacího prostoru
  • Vyšší účinnost separace částic tuhé fáze
  • Několikanásobné zvýšení výkonu usazováků a čiřičů ve vodním     hospodářství


Oblasti nasazení:

  • Čištění a úprava technologických vod v energetice
  • Čištění průmyslových odpadních vod
  • Dočištění komunálních odpadních vod
  • Výroba a úprava pitné vody


Popis:

Lamelové bloky jsou určeny pro vsazení do lamelových usazováků a tvoří základní prvek lamelové vestavby určené pro intenzifikaci procesů v sedimentačním prostoru usazovacích nádrží.

Blok je sestaven z tvarovaných plastových desek, osazených mezi svislé bočnice pod sklonem 60°, čímž je vytvořena soustava paralelních trubic čtvercového průřezu postaveného na roh. Sklon a použitý materiál lamelových bloků vyhovuje pro většinu druhů vod a kalů. Lamelové bloky obou typů jsou lehké a umožňují jejich ruční instalaci. Výroba lamelových bloků je patentově chráněna.


Princip funkce:

Kapalina prochází jednotlivými trubicemi lamelové vestavby, nejčastěji zespodu směrem vzhůru. Díky tvaru lamel a jejich množství je mnohonásobně zvýšena sedimentační plocha nádrže a zároveň je na pouhých několik centimentrů snížena sedimentační dráha usazujících se částic. Nerozpuštěné látky tak velmi rychle sedají na šikmý povrch lamel a sklouzávají gravitačně do spodní části usazovaku. Ta tvoří kalový prostor, odkud jsou usazené kaly odtahovány k dalšímu zpracování.