Envites - Příprava chemikálií
PRODUKTY > Příprava chemikálií

Přínosy
Oblasti nasazení
Popis zařízení
Připravované chemikálie
Standardně nabízené modely


Přínosy:

 • Rychlá a bezpečná příprava pomocných chemikálií pro chemické procesy
 • Vysoká chemická odolnost => spolehlivost a trvanlivost zařízení
 • Široký výběr objemů a materiálových provedení


Hlavní oblasti nasazení:

 • Čištění a úprava technologických vod v energetice
 • Čištění průmyslových odpadních vod
 • Čištění komunálních odpadních vod
 • Výroba a úprava pitné vody
 • Kalové hospodářství


Uplatnění nacházejí zejména v procesech:

 • Srážení
 • Neutralizace
 • Oxidace/redukce


Popis nádrže ENVITES:

Jedná se o zařízení, ve kterých jsou skladovány, rozmíchány a na požadovanou koncentraci naředěny pomocné chemikálie. Nejčastěji se jedná o různé druhy koagulantů a flokulantů.

Nádrže mohou být jednoduché nebo dvouplášťové. Obvykle jsou vyrobeny z polypropylenu, oceli nebo laminátu, části míchadla jsou z oceli nebo polypropylenu. Nádrže je možno vybavit stavoznakem, vzorkovačem, případně dalšími doplňky dle potřeby. Hrdla mohou být přírubová, volná, vybavená šroubením s převlečnou maticí, nebo přímo osazena kulovým kohoutem. Po konzultaci jsou možné další úpravy.

Základní části:

 • Nádrž
 • Míchadlo
 • Hrdla

Speciální nástavby (výklopník s řezačkou pytlů na vápno, dávkovač granulí polymerního flokulantu atp.)

Dodávku zařízení lze doplnit o dávkovací čerpadlo a systémy pro měření a regulaci/automatizaci (pH metry, snímače výšky hladiny apod.).


Nějčastěji připravované chemikálie:

 • koagulační činidla, např. Fe2(SO4)3, Al2(SO4)3, FeCl3


 

 • Ca(OH)2 (vápenné mléko)


   

 • polymerní flokulanty (pof)


  


Standardně nabízené modely:

typová řada
pracovní objem (m3)
určeno pro
RFA
0,5 - 2,4
polymerní flokulant
RZCH
2 x 0,5 - 2 x 3
polymerní flokulant
RVA
0,5 - 2,4
vápenné mléko

Dodáváme i jiné typy nádrží vyrobené dle Vašich potřeb a požadavků