Envites - Zahušťováky kalů
PRODUKTY > Zahušťováky kalů


Přínosy

Oblasti nasazení
Popis
Princip funkce
Standardně nabízené modely

Přínosy:

  • Vysoká účinnost zahuštění
  • Snížení množství kalu čerpaného k odvodnění
  • Zamezení zatuhnutí sedimentu pomocí pomaluběžného míchadla
  • Zamezení rozbití sedimentujících vloček optimálním nastavením volitelných otáček míchadla
  • Jednoduchá konstrukce zajišťující spolehlivost zařízení


Hlavní oblasti nasazení zahušťováků kalů:

Všude tam, kde je výhodné snížit sedimentací celkový objem kalů čerpaných do odvodňovacího zařízení (kalolisu).

Zejména se jedná o oblast:

  • Čištění průmyslových odpadních vod
  • Čištění komunálních odpadních vod
  • Výroba a úprava technologické a pitné vody


Popis zahušťováků kalů ENVITES:

Zahušťováky kalů jsou standardně vyráběny ve velikostních řadách s průměrem nádrží 2,0 - 3,6 m a s objemy od 5,7 do 39 m3. Nádobu tvoří válcová ocelová nádrž se dnem ve tvaru široce otevřeného kužele. Nádrž zahušťováku nesou masivní nohy. Na horním okraji nádrže je uložen nosný most pro uchycení vertikálního příhradového míchadla a uklidňovacího válce s nátokovou trubkou. Příhradové míchadlo je poháněno převodovkou s elektromotorem. Povrchová úprava je standardně provedena vícesložkovým nátěrem.

Požadavek na větší kapacitu je řešen řazením více zahušťováků vedle sebe nebo vestavbou do betonových nádrží.

Princip funkce:

Odloučený kal z čiřičů, usazováků, reaktorů a dalších čistírenských nebo vodárenských zařízení je zaveden nátokovou trubkou shora do středového uklidňovacího válce. Kalové částice klesají usazovacím prostorem ke dnu zahušťováku, zatímco uvolněná kalová voda protiproudně stoupá k přelivovému žlabu a je odváděna k dalšímu dočištění. Přepadový žlab s nastavitelnou přelivovou hranou je vytvořen na středovém válci nebo na obvodovém plášti. Ve spodní části nádrže se otáčí pozvolna svislý rošt příhradového míchadla a prořezáváním kalu uvolňuje kalovou vodu k hladině. Ramena příhradového míchadla, pohybujícího se nad dnem jsou opatřena soustavou šikmých radlic pro posun kalu do středové části opatřené výstupními hrdly.

Základní části:

1. Válcová svařovaná nádrž
2. Nohy nádrže
3. Nátok s uklidňovací zónou
4. Most s míchadlem a nátokovou trubkou
5. Přepadový žlab s odtokem

 

Standardně nabízené modely

typová řada
prac. objem (m3)
průměr (m)
výška (m)
ZK 20, ZK 25
5,7 - 13,7
2,0 - 2,5
2,0 - 3,0
ZK 30, ZK 36
12,9 - 39
3,0 - 3,6
2,0 - 4,0
U-ZN
-
10,5 - 30,0
2,8 - 4,0
U-DSN
-
10,5 - 30,0
2,8 - 4,0
Dodáváme i jiné typy nádrží vyrobené dle Vašich potřeb a požadavků