Envites - SLUŽBY
SLUŽBY

 


Nabízíme komplexní řešení v oblasti technologií pro úpravu vod a čištění průmyslových odpadních vod, filtrace, zahuštění a odvodnění suspenzí.

  • Analýza aktuálního stavu
  • Provedení zkoušek
  • Návrh řešení
  • Výroba a dodávka zařízení
  • Montáž a zprovoznění zařízení
  • Předání dokumentace
  • Záruční a pozáruční servis
Kontaktní informace naleznete zde.

Analýza aktuálního stavu
Abychom Vám usnadnili Vaše zadání, připravili jsme několik
dotazníků pro základní typy řešených problematik.

Provedení laboratorních a poloprovozních zkoušek
Jsme vybaveni zkušebními jednotkami pro procesy
  • Úprava a čištění vod - čiření
  • Písková filtrace
  • Odvodnění kalu
Filtrační a sedimentační zkouškou na laboratorním zkušebním zařízení lze stanovit vhodný typ chemické úpravy a tím urychlit sedimentaci a zefektivnit odvodnění dané suspenze.

Disponujeme kompaktním
mobilním kalolisem, se kterým provádíme zkoušky přímo v provozu. Pro filtraci používáme reálnou suspenzi a ověřujeme filtrovatelnost a další charakteristiky dané suspenze. Můžeme také simulovat různé provozní stavy navrhovaného zařízení a ověřit splnění požadovaných parametrů látek na výstupu.

Návrh řešení
Po vyhodnocení obdržených informací provedeme návrh optimálního řešení.

Výroba a dodávka zařízení
Ve fázi realizace zakázky můžeme nabídnout tyto naše výrobky:

a mnoho dalších doplňků jako např. nosné ocelové konstrukce pod kalolisy, zábradlí, obslužné plošiny a pod. Nabízíme také celou řadu souvisejících komponent, které nakupujeme u osvědčených dodavatelů a které tvoří nedílnou součást dodávaných technologických celků. Jedná se např. o čerpadla, armatury, ovládací a řídící prvky, dopravníky, kontejnery atp.

Zajišťujeme rovněž přepravu zařízení na místo instalace.


 

 

 

 

Montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
Náš realizační tým, složený ze zkušených techniků a montérů, nainstaluje zařízení na místo určení a uvede jej do provozu. Samozřejmostí je zaškolení obsluhy.


 

 

 

 

 

 

Dodávka kompletní dokumentace
Součástí dodávky zařízení je provozní technická dokumentace a prohlášení o shodě.

Servis
Na dodaná zařízení poskytujeme záruční i pozáruční servis.

 
NOVINKY A INFORMACE
Recyklace prací vody na úpravně vodyDva lamelové usazováky pro 300 000 obyvatel V letošním roce jsme dodali naše dva lamelové usazováky (LB16) s vzestupným proudem na úpravnu vody do zahraničí, která je zdrojem pitné vody pro 300 000 obyvatel. LB16 – naše největší lamelové usazováky, jsme schopni dopravit téměř do všech koutů Evropy. Usazené částice jsou odvodněny pomocí kalolisů.   Úspora až 1 mil kubíků vody ročně Zařízení bude sloužit k čištění prací vody ze stávající pískové filtrace, kdy bude zbavena pevných nečistot. Odstraněné množství nerozpuštěných látek se sníží téměř 30krát. Vyčištěná voda o celkovém objemu až 1 milion kubíků ročně bude vrácena na začátek úpravárenského procesu a bude tedy znovu využita. Naše zařízení splňují podmínky pro kontakt s pitnou vodou. Pokud budeme počítat se spotřebou cca 90 – 100 l pitné vody na člověka za den, tak se jedná o množství pitné vody na jeden den pro celou Českou republiku.   Výhoda Díky lamelové vestavbě se půdorysová plocha zvýší až 14x. Lamelový usazovák LB-16 má půdorysovou plochu 15 m2 (délka 6,7m a šířka 3m zařízení) a specifická sedimentační plocha díky lamelové vestavbě je až 190 m2. Tím naše zařízení nahradí prostou sedimentační betonovou nádrž (bez lamelové vestavby) o rozměrech: délka 19 m a šířka 10 m.     Lamelové usazováky jsme schopni vyrábět v provedení: -        Uhlíková ocel -        Polypropylen -        Nerez ocel   Další možné využití: -        Čištění a úprava technologických vod v energetice -        Čištění průmyslových odpadních vod -        Terciární čištění odpadních vod -        Jiné sedimentační procesyPÍSKOVÁ FILTRACE NA SEVER SAHARYNaše pískové filtry jsou využívány i jinde než jen ve střední Evropě. V tomto roce jsme dodali 4 kusy KPFH2450 – naše kontinuální pískové filtry do Maroka. Zařízení bude sloužit pro terciární čištění odpadních vod z pouštního města s celkovou populací 55 000 lidí.   Popis technologie Technologie je navržena na průtok 255 m3/h. Pro porovnání s jiným českým městem s podobnou populací. Vzhledem k tomu, že se jedná o lokalitu, kde je přítok vody na ČOV oproti ČR až dvojnásobně nižší, je takovýto přítokem srovnatelný s městem o populaci 25 000 obyvatel. Filtry jsou na požadavek zákazníka vyrobeny z nerez oceli třídy AISI316.   Filtry, které jsou transportovány námořní dopravou, balíme do speciální fólie. Takto zabalené filtry nepotřebují umístění do krytých kontejneru, ale může být umístěn na otevřený kontejner, který usnadňuje dopravu.   Výhoda Díky průměru je možné, při správné orientaci hrdel, transportovat filtr standardní kamionovou dopravou. To velmi snižuje cenovou náročnost projektů. Oproti pískovým filtrům tvořené betonovou nádrží jsou naše kontinuální filtry méně náročné na místo.   Kontinuální pískové filtry jsme schopni vyrábět v provedení: -        AISI 304 -        AISI 316 -        Kombinace sklolaminát/polypropylen   Další možné využití: -        Čištění a úprava technologických vod v energetice -        Čištění průmyslových odpadních vod -        Terciární čištění odpadních vod -        Jiné filtrační procesyArchív novinek... Sledujte nás na Google+