SLUŽBY

Nabízíme komplexní řešení v oblasti technologií pro úpravu vod a čištění průmyslových odpadních vod, filtrace, zahuštění a odvodnění suspenzí.

 • Poradenská a konzultační činnost
 • Analýza aktuálního stavu
 • Provedení zkoušek
 • Návrh řešení
 • Výroba a dodávka zařízení
 • Montáž a zprovoznění zařízení
 • Předání dokumentace
 • Záruční a pozáruční servis
Poradenská a konzultační činnost
V rámci návrhu zařízení/technologie nabízíme poradenství a konzultace k dané problematice. Kontaktní informace naleznete zde

Analýza aktuálního stavu
Abychom Vám usnadnili Vaše zadání, připravili jsme několik dotazníků pro základní typy řešených problematik.

Provedení laboratorních a poloprovozních zkoušek
Jsme vybaveni zkušebními jednotkami pro procesy
 • Úprava a čištění vod - čiření
 • Písková filtrace
 • Odvodnění kalu
Filtrační a sedimentační zkouškou na laboratorním zkušebním zařízení lze stanovit vhodný typ chemické úpravy a tím urychlit sedimentaci a zefektivnit odvodnění dané suspenze.

Disponujeme kompaktním mobilním kalolisem, se kterým provádíme zkoušky přímo v provozu. Pro filtraci používáme reálnou suspenzi a ověřujeme filtrovatelnost a další charakteristiky dané suspenze. Můžeme také simulovat různé provozní stavy navrhovaného zařízení a ověřit splnění požadovaných parametrů látek na výstupu.

Návrh řešení
Po vyhodnocení obdržených informací provedeme návrh optimálního řešení.

Výroba a dodávka zařízení
Ve fázi realizace zakázky můžeme nabídnout tyto naše výrobky:

a mnoho dalších doplňků jako např. nosné ocelové konstrukce pod kalolisy, zábradlí, obslužné plošiny a pod. Nabízíme také celou řadu souvisejících komponent, které nakupujeme u osvědčených dodavatelů a které tvoří nedílnou součást dodávaných technologických celků. Jedná se např. o čerpadla, armatury, ovládací a řídící prvky, dopravníky, kontejnery atp.

Zajišťujeme rovněž přepravu zařízení na místo instalace.

 

 

 

 

Montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy

Náš realizační tým, složený ze zkušených techniků a montérů, nainstaluje zařízení na místo určení a uvede jej do provozu. Samozřejmostí je zaškolení obsluhy.

 
Dodávka kompletní dokumentace
Součástí dodávky zařízení je provozní technická dokumentace a prohlášení o shodě.

Servis
Na dodaná zařízení poskytujeme záruční i pozáruční servis.